Informace z města
www.milevsko-mesto.cz

Kulturní program  

Milevské muzeum
Dům kultury
Milevský klášter
Milevské školy
1.ZŠ Milevsko
2.ZŠ Milevsko
Gymnázium Milevsko
SOŠaSOU Milevsko

Sport
SPOS

TOPlist

admin stránek
Josef Kašpar

Kontakt

603 913 307

joskaspar@seznam.cz


INFORMACE Z REGIONU


NEZÁVISLÍ JDOU DO KRAJSKÝCH VOLEB POD ČÍSLEM 3

Dne 11.8.2008 byla na Krajský úřad Jihočeského kraje předána k registraci kandidátní listina do Zastupitelstva Jihočeského kraje politické strany SNK Evropští demokraté.
Kandidátní listina je tvořena 60 osobnostmi, které mají zkušenosti s komunální a regionální politikou a významně se podílejí na formování věcné politiky ve svých obcích, městysech či městech. 45 kandidátů bylo v komunálních volbách roku 2006 zvoleno do zastupitelstev svých obcí a měst. Nyní vykonávají funkce starostů (19 starostů a 6 starostek), místostarostů (5 místostarostů a 3 místostarostky), 5 radních a 7 zastupitelů. Celých 75 % naší kandidátky tvoří aktivní komunální politici, z nichž někteří vykonávají tuto činnost více než 15 let. 13 žen pak představuje 21% zastoupení na kandidátce SNK ED.
 Kandidátní listina prezentuje osobnosti, které mají znalosti v oblastech zdravotnictví, školství, kultury, sociálních služeb, ale zejména zkušenosti s fungováním samosprávy.V mnoha případech jsou kandidáti členové zastupitelských výborů či komisí, krajských, městských či obecních rad.

                                                                                  PhDr. Jaromír Procházka
                                                                                  předseda KO SNK ED JčK
                                                                                  člen Předsednictva SNK ED

 

Demagogie na webu nezávislé MILEVSKO / Michal Polanecký - převzato ze stránek MS ODS

Na úvod si řekněme, co je to demagogie: Demagogie (z řeckého δημος, démos = „lid“ + αγωγος agogos = „vůdce“) je způsob získávání podpory, při kterém příslušná osoba (demagog) nepoužívá věcné zdůvodňování, ale působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží primitivní a překroucené argumenty.

A přesně primitivní a překroucené argumenty používá pan radní Kašpar a jeho tým z kandidátky SNK-ED v souvislosti s vyhlášením místního referenda o budoucí podobě současného autobusového nádraží. Při svém vystoupení na zastupitelstvu jasně naznačil, že obyvatelé Milevska jsou hlupáci, kteří ničemu nerozumí a o vzhledu města musí rozhodovat hrstka odborníků, které však zrovna nemá po ruce.
Připomeňme si strategický dokument, který byl prezentován na radě města a zastupitelstvu města, kde zasedá i pan radní Kašpar. Dokument, ke kterému se mohl kdokoli vyjádřit. Dokument, který je nezbytný pro žádání o dotace z evropských fondů. Dokument s názvem STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA MILEVSKA. Na tomto dokumentu je patrno, jestli se pan radní zajímá o to, co je mu prezentováno. Jelikož k tomuto dokumentu neměl výhrad, je poněkud podivné, jeho současné chování. Jedná se o podobný názorový kotrmelec, jako při vyjádření pro Milevské noviny na dotaz ohledně místního referenda. Radní Kašpar i zastupitel Koutník pro Milevské noviny jednoznačně PRO referendum, zasedání zastupitelstva PROTI referendu. Taková malá hra s voliči....

"Pouhých 1891 voličů" může rozhodnout o budoucí podobě centra, jak píše pan radní Kašpar na svém webu, je několikanásobně mnohem více, než sám dostal hlasů ve volbách.
MS ODS Milevsko nebude svým členům a voličům říkat, jak se mají v referendu rozhodnout, i v řadách milevské ODS není úplně jednotný názor. Jediné co budeme stále všem říkat je, aby občané v Milevsku šli k volbám i místnímu referendu a vyjádřili svůj názor na vývoj Milevska.

Máte-li jiný názor na věc, a jste-li příznivci demagogie, doporučuji http://www.nezavislemilevsko.kvalitne.cz/ tam se dozvíte i to, co není pravda :-)))

Michal Polanecký, místopředseda MS ODS Milevsko

 


JEŠTĚ JEDNOU POLEMIKA "LIDL -CO NOVÉHO?" /8.9.2008
k doplnění polemiky si můžete prohlédnout žádost o odkup, informace, které byly zpracovány Ing.Doubkem a ještě jednou celý můj komentář. Josef Kašpar

ŽÁDOST SPOLEČNOSTI LIDL O ODPRODEJ POZEMKŮ

LIDL - CO NOVÉHO ? Zpracoval M. Doubek z podkladů pro ZMM do Milevského Zpravodaje
Zastupitelům byla předložena ofi ciální žádost společnosti LIDL na odkup pozemků, na nichž se v současnosti nachází autobusové nádraží. Požadovaná výměra je 5530,2 m2, což v navrhované ceně 3000 Kč/m2 představuje 16,49 mil. Kč. Žadatel také navrhuje provést a uhradit nutné doprovodné investice:
• kruhová křižovatka 7,5 mil. Kč
• rekonstrukce a přeložka stoky pod AN 3 mil. Kč
• výstavba nového AN 16 mil. Kč
• 14 parkovacích stání pro město 0,42 mil. Kč
Sumárně je nabízena za pozemky a investice ve prospěch města částka 43 510 600 Kč.
Protože se zastupitelé o této nabídce a prodeji pozemků na AN nedokáží shodnout, připravuje se místní referendum. V něm budou mít občané možnost sami rozhodnout, zda na této ploše postavit nové obchodní centrum nebo nevyužít navrhované investice a zachovat stávající podobu AN.

Zápis ze zastupitelstva, do kterého dorazila žádost

LIDL – CO NOVÉHO POD SLUNCEM? / Josef Kašpar

 

REFERENDUM aneb LID(L) SI TO PŘEJE A ŽÁDÁ / Josef Kašpar / 4.9.2008

Vážení spoluobčané, máte naši plnou podporu! Tak by se dalo parafrázovat většinové rozhodnutí ZMM vyhlásit referendum ohledně prodeje plochy současného autobusového nádraží společnosti Lidl. Ve skutečnosti to však znamená, že se řádně zvolení zastupitelé vzdali své zodpovědnosti v tak citlivé záležitosti a potvrdili další krok, o kterém si již povídají vrabčáci na střeše – Lidl tady prostě bude.V této souvislosti nelze nevzpomenout na památný tragikomický projev generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše na Červeném Hrádku: Ne my, ale lid si to přeje a lid si to žádá! K tomu už jen schází ono grossovské – myslíme to upřímně.

Ačkoliv většina zastupitelů je proti této stavbě v centru města (nebo to alespoň v kuloárech tvrdí), hlasovala většina právě pro vyhlášení referenda, které nás přijde na nějakých 148 000 Kč a jehož výsledek je pro zastupitele ze zákona závazný. Čert ale vem těch pár peněz v porovnání s miliony. Daleko alarmující je, že o architektonickém řešení centra včetně prodeje pozemku může při vší úctě k laické veřejnosti rozhodnout pouhých 1891 voličů, aniž by se tady vedla seriozní odborná a koncepční diskuse. V této rozehrané partii nikdo jistě nepochybuje, že položená otázka: „Souhlasíte s vyhlášením záměru na prodej plochy autobusového nádraží v Milevsku k výstavbě obchodního centra?“ ve skutečnosti česky přeloženo znamená „Souhlasíte, aby město prodalo plochu autobusového nádraží společnosti Lidl?“ A tak pokud občané řeknou své ano, bude jistě zajímavé pozorovat, jak budou reagovat ti, kteří sice referendum prosadili, ale přitom jsou proti prodeji a stavbě diskontu. Zřejmě tak budou mít klidné spaní, že zodpovědnost přenesli na své spoluobčany. Nebo snad řeknou, děkujeme veřejnosti za názor, ale bude to jinak, my jsme si jen tak zjišťovali názory. Samozřejmě může nastat i opačná situace, v takovém případě se ovšem zablokuje na 24 měsíců jakákoli jiná možnost pro případného dalšího investora. Existuje také třetí možnost. K referendu se dostaví malý počet voličů a potvrdí nezájem občanů o věci veřejné. To si ovšem, ačkoliv jsem hlasoval proti referendu, nepřeji. Proto si na závěr dovolím svou úvodní větu tentokrát zcela vážně zopakovat a rozšířit: Vážení spoluobčané, máte naši plnou důvěru a věříme ve váš zdravý rozum!

Josef Kašpar

 

ZE STANOVISKA MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA KE ZMĚNĚ UZEMNÍHO PLÁNU

Plochu po autobusovém nádraží u náměstí je vhodné určit pro  obchod a služby. Tyto funkce musí být doplněny potřebnou dopravní infrastrukturou a dopravou v klidu-parkingem. Nedoporučuji tuto centrální část využít pro stavby charakteru  supermarketů a  diskontních prodejů z následujících důvodů:

1. Centrum  města nemá  dobrou dopravní obslužnost. Realizací  tohoto typu prodejen dojde ke značnému navýšení jak nákladní, tak osobní dopravy.

2. Typ těchto  staveb není městotvorný. Vždy se jedná o velkoprostor s jedním vstupem. Nevytváří  městský prostor, nýbrž  vugárně řečeno ,,nákup z parkoviště,,

3. Měřítko  objektů neodpovídá  charakteru  městské zástavby. Jednopodlažní halové objekty do centra nepatří. Snaha o ,, architektonizaci,,  je sice záslužná, nicméně  její výsledek je  neodpovídající.

Doporučuji  plochu rozčlenit na meší, městskému měřitku odpovídající parcely. Objekty zde  vzniklé by měly být 2-3 podlažní. Prioritně určené obchodu,službám i bydlení.

 

Prostor  autobusového nádraží je  ve městě Milevsku jednou  z nejcenějších  lokalit. S tímto vědomím je nutno  k jejímu využití přistupovat.Ne každé rychlé řešení je dobré.  Stavby, které se zde postaví, ovlivní tvář a fungování  městského organismu na další desítky let.

S pozdravem

V.A .Jiří Kobera

21.8.2007
Celý text

 

BARTOLOMĚJSKĚ POSVÍCENÍ - MĚSTSKÉ SLAVNOSTI 22.-24.8. 2008

Program slavností

 

LIDL – CO NOVÉHO POD SLUNCEM? / Josef Kašpar

Kolega Doubek předvedl ve svém článku v Milevském zpravodaji názornou ukázku manipulace s informacemi. Bylo by daleko poctivější rovnou napsat, že většina zastupitelů je hloupá, když nepodporuje tak skvělou myšlenku Lídlu na autobusovém nádraží za tak skvělý peníz. Ale k věci: ZMM obdrželo na posledních dvou zasedáních dvě žádosti o odkup pozemků.
Celý text

 

ZÁVĚRY Z JEDNÁNÍ NEZÁVISLÝCH (SNK-ED) / 6.5.
1. Dopravní a urbanistická situace města není řešena koncepčně. Některé kroky jsou unáhlené (zjednosměrnění Sokolovské), chybí odborná diskuse (architektura centra, přesun autobusového nádraží) a ekonomicko sociální rozvaha dopadů zamýšlených změn.
Celý text

 

KULTURNÍ LÉTO V MILEVSKU A OKOLÍ

Josef Kašpar, předseda Výboru pro kulturu ZMM

O tom, že kulturní nabídka našeho města a regionu v následujících letních měsících bude velice pestrá, svědčí celá řada chystaných koncertů, festivalů a dalších vystoupení. Ve většině případů se jedná o akce, které mají širší dopad a pomáhají naše město prezentovat jako opravdové kulturní a duchovní centrum.

Celý text

AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ VE ZPRÁVÁCH NA ČT1

Problematika autobusového nádraží se objevila v hlavních zprávách na ČT1 v neděli 20.4.2008
Reportáž

 

OBCHOD? ANI ZA MILIONY / převzato z MF Dnes 19.4. 2008

Společnost Lidl přišla se štědrou nabídkou za odkup pozemku v centru Milevska

Milevsko - Devítitisícové Milevsko na Písecku dostalo nabídku, kterou budou zastupitelé těžko odmítat. Společnost Lidl chce v centru města postavit supermarket na místě, kde teď stojí autobusové nádraží.

Celý text

 

NÁDRAŽÍ ZA KŠEFT, TO SE VYPLATÍ / převzato z MF Dnes 19.4.2008

*K věci

V centru obchoďák nechceme, říkají obyvatelé Milevska. Je na společnosti Lidl, aby je přesvědčila o opaku. A tak přihazuje miliony. Při troše štěstí by částka mohla stačit i na nové nádraží. Ať už se zde supermarket postaví, nebo ne, jedno se radnici upřít nedá. Vyjednávat umí bravurně. Na rozdíl od jiných měst, kde stavba plechových krabic prošla bez mrknutí oka. Přitom kruhové křižovatky a pár milionů navíc do rozpočtu se vždycky hodí. Nebo ne?

Autor Lenka Zimmelová, redaktorka MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy


MILEVSKO POHLÍDÁ PĚT KAMER
Převzato z MF Dnes 12.4.2008
Díky dotaci 1,5 milionu korun od ministerstva vnitra chce město udělat přítrž řádění vandalů
Milevsko - Lámání čerstvě vysazených stromků, rozkopávání odpadkových košů, ohýbání značek, malování spreji na zdi domů i házení lahví na vozy městských strážníků. S tím bude v Milevsku už brzy konec. Radnici došla s vandaly a zloději trpělivost a chystá se namontovat do ulic kamery.
Celý text

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY NA PROBLEMATIKU SUPERMARKETŮ
Česko je výjimka, obchody reguluje celá Evropa
Ojedinělý výzkum: Hypermarkety škodí přírodě i lidem
Hypermarketům už je těsno, musí do menších měst

CO S AUTOBUSOVÝM NÁDRAŽÍM ?
AUTOR: Doubek Miroslav ing.,převzato z Milevského zpravodaje číslo 3/2008

V souvislosti s otázkami zastupitelům v březnovém čísle Milevského zpravodaje se vyrojilo mnoho otázek a fám. Taktéž se zaktivizovala činnost lobistických skupin k ovlivňování veřejnosti. Mnohdy jsou i uváděné skutečnosti, které si s pravdou moc nezadaly. Pokusím se předložit argumenty obou stran jako základ veřejné diskuse.

Celý text


PETICI PODEPSALO PŘES 2500 LIDÍ / 25.3.2008
Petici proti přemístění autobusového nádraží podepsalo celkem 2 717 lidí z Milevska a okolí.

 

PETICE PROTI PŘEMÍSTĚNÍ AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ / 4.3. 2008

Nechceme nečinně přihlížet k přípravným pracím na přemístění autobusového nádraží (dále AN) z centra Milevska do jiné lokality a s tím související mrhání finančních prostředků.
Celý text


SPOLEČNOST LÍDL USILUJE O VÝSTAVBU SUPERMARKETU V CENTRU MĚSTA / 3.3.2008

Strategické místo autobusového nádraží v Milevsku se stalo cílem společnosti Lídl, která by na zdejším prostranství ráda vybudovala supermarket. Prohlédněte si návrhy řešení centra: pohled 1, pohled 2, pohled 3. K případné výstavbě Lídlu se můžete také vyjádřit v naší anketě. O tom, co si myslí o řešení autobusového nádraží zastupitelé města, se dočtete v Milevském Zpravodaji 2/2008.Milevský zpravodaj číslo 2/ 2008
ROZHOVOR S RADNÍM A ZASTUPITELEM MĚSTA MILEVSKA
Otázky pro Josefa Kašpara
Celý rozhovor

Čechomor zaplnil nádvoří kláštera

 

Milevský klášter národní kulturní památkou
Milevský klášter je od pondělí 28.dubna národní kulturní památkou. Premonstrátský klášter si vybralo ministerstvo kultury jako svou jedinečnou a historickou hodnotu.

Markéta a Glen v Milevsku

Fotogalerie z koncertu

Držitelé Oskara za filmovou hudbu Markéta Irglová a Glen Hansard vystoupli 3.srpna v Milevsku.


Diskuse kolem nového autobusového nádraží se dostala také do vysílání ČT. Na reportáž se můžete podívat v on line archívu vysílání ČT.

 

 
Milevsko pohlídá pět kamer
MF Dnes 12.4.2008
Lidé nechtějí přesun nádraží
MF Dnes 1.4.2008
Na zastupitelstvu se živě diskutovalo o autobusovém nádraží

Písecký deník 26.3.2008
V Sokolovské ted
na parkovací hodiny

Písecký deník 19.3.2008
Na webu mesta se objevují také různé vulgarity
Písecký deník 27.2.2008